Ważne

Poniżej zamieszczamy najważniejsze wskazówki związane z ubezpieczeniami


UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1. Sprzedaż pojazdumasz 14 dni na zgłoszenie sprzedaży ubezpieczycielowi – to twój obowiązek

2. Wypowiedzenie OC posiadacza pojazdu – jest możliwe, tylko w poniższych przypadkach:

  • obecnie obowiązująca polisa - wypowiedzieć możesz najpóźniej na jeden dzień przed jej końcem - wówczas polisa na kolejny rok nie zostanie automatycznie wznowiona
  • jeśli ten sam pojazd ma podwójne OC – możesz wypowiedzieć polisę wznowioną automatycznie, rozwiązanie umowy następuje w dniu złożenia wypowiedzenia
  • jeżeli nabyłeś pojazd - możesz wypowiedzieć obowiązujące OC, rozwiązanie umowy następuje w dniu złożenia wypowiedzenia. Pamiętaj, zanim wypowiesz to OC, zawrzyj nową polisę, która zapewni Ci ciągłość ubezpieczenia.

3. Kupiłeś pojazd i korzystasz z ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego zbywcy - pilnuj okresu ubezpieczenia!!!. Pamiętaj najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania musisz zawrzeć nową polisę OC posiadacza pojazdu na kolejny okres. Jeśli  powstanie przerwa w ciągłości ubezpieczenia OC czeka Cię wysoka kara finansowa.

4. Kary za brak OC
Wysokość kary na rzecz UFG jest uzależniona od rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w ubezpieczeniu OC pojazdu. Kara podstawowa za brak OC powyżej 14 dni jest
równa dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2023 roku

(OKRES OD 01.01 – 30.06.2023)

Okres bez OC w dniach gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
> 14 dni 100% 6 980 zł 10 470 zł 1 160 zł 350 zł
3 do 14 dni 50% 3 490 zł 5 240 zł 580 zł
< 3 dni 20% 1 400 zł 2 090 zł 230 zł
 


 UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczyłeś swój dom. Czy wiesz jakie obowiązki wynikające z polisy - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ciążą na tobie w związku z posiadaniem nieruchomości - domu?

Poniżej najważniejsze obowiązki właściciela domu wynikające z OWU dla WARTA DOM KOMFORT - szczegółowe OWU dostępne na www.warta.pl

RODZAJ KONTROLI

KTO KONTROLUJE?

KIEDY?

Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej: sprawdzenie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności i izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów

Osoby posiadające uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych

raz na

 5 lat

Kontrola instalacji gazowych:

sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych (w tym jej szczelności)

raz na

 1 rok

Kontrola przewodów kominowych:

sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych – dymowych, spalinowych, wentylacyjnych

Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności

raz na

 1 rok

Czyszczenie przewodów kominowych:

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych

Osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie: czeladnik lub mistrz

raz na

 1 rok

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym

raz na

3 m-ce

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym

raz na

6 m-cy

Sprawdź w OWU dla swojej polisy na dom jakie są twoje obowiązki!!!

Newsletter
podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach