OC zawodu

OC zawodu może zostać wykupione przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 119 Kodeksu Pracy pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie OC zawodowe chroni Klienta przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych.

OC zawodu - obowiązkowe czy dobrowolne?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych. Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś ich złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę oraz poniesienie wysokiej ceny z tego tytułu. Dotyczy to m.in.: lekarza, adwokata, radcy prawnego, zarządcy nieruchomości, księgowej, notariusza, komornika sądowego, agenta nieruchomości.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Zakres odpowiedzialności obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania danego zawodu jest jednakowy we wszystkich towarzystwach, ponieważ pokrywa się z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów (dla Agenta Nieruchomości minimalna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenie wynosi 25 000 euro).

Każdy, kto chciałby rozszerzyć swoją ochronę i zwiększyć sumy gwarancyjne powinien pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu dobrowolnym.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu mogą zawierać także osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkowym posiadaniem OC. np.: Lekarz weterynarii, Nauczyciel, Trener sportowy, Wychowawca na koloniach i obozach, Ratownik GOPR i WOPR, Przewodnik turystyki pieszej/górskiej, Farmaceuta, Inspektora BHP, Elektryk, Kucharz, Fryzjer, Manikiurzystka, Kosmetyczka, itd.

Praca nauczyciela, wychowawcy na obozach czy przewodnika turystyki górskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich podopiecznych. Łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której dzieci na przerwie szkolnej biegają po korytarzu, aż w końcu któreś dziecko robi sobie krzywdę i nauczyciel dyżurujący oskarżony zostaje o sprawowanie nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami.

Jak wykupić OC zawodowe?

Aby wykupić ubezpieczenie OC zawodowe klient musi posiadać uprawnienia zawodowe, o ile są wymagane przepisami prawa (m.in. farmaceuta, lekarz weterynarii). W przypadku wykonywania zawodu, do którego ubezpieczony nie musi posiadać uprawnień zawodowych – powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe – poprzez obowiązkowe ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, ukończenie odpowiednich kursów, praktyk zawodowych.

Zapraszamy do kontaktu

Newsletter
podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach