Finansowe

Gwarancje Ubezpieczeniowe

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE
Działalność części podmiotów w wybranych branżach (szczególnie budowlanych) wymaga przedstawienia finansowych gwarancji ubezpieczeniowych. Pomagamy w załatwieniu gwarancji ubezpieczeniowych w postaci pisemnego zobowiązania Gwaranta (Towarzystwo Ubezpieczeniowe) do wypłacenia stronie wskazanej w gwarancji (Beneficjentowi) określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby strona zlecająca udzielenie gwarancji (Zobowiązany) nie wypełniła świadczenia, do którego była zobowiązana wobec Beneficjenta.

Nasza firma jest łącznikiem pomiędzy Klientem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym, które może udzielić potrzebnej gwarancji.
W gwarancjach ubezpieczeniowych współpracujemy z Wiener TU SA

Jeśli potrzebują Państwo finansowej gwarancji ubezpieczeniowej zapraszamy do kontaktu.
Proszę pamiętać, że udzielnie gwarancji wymaga przedstawienia wielu dokumentów i danych w oparciu, o które zostaną wykonane analizy pod kątem finansowym, ekonomicznym i oszacowania ryzyka. Od złożenia wniosku do udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej może upłynąć 5 dni roboczych.

GWARANCJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM


ZABEZPIECZENIA DO GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH

Obligatoryjne:
Weksle własne in blanco (poręcznie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółki jawnej)

Dodatkowe:
- przewłaszczenie rzeczy ruchomych (z datą pewną)
- hipoteka (na pierwszym miejscu)
- kaucja na rachunku Wiener ( z data pewną)
- poręcznie weksla własnego in blanco,

Twoja firma potrzebuje finansowej gwarancji ubezpieczeniowej? Pomożemy ją uzyskać. Zapraszamy do kontaktu.
Newsletter
podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach