Biznes firma

Z pośród Towarzystw Ubezpieczeniowych z którymi współpracujemy, 13 ma w swojej ofercie ubezpieczenia majątku mikro, małych i średnich firm.

Twoja firma, twoje dochody, twoja przyszłość. To również przyszłość twoich bliskich. Masz możliwość zabezpieczyć majątek swojej firmy na wypadek różnych ryzyk.

Prowadzisz działalność gospodarczą.

Możesz ubezpieczyć swój majątek firmowy w różnych wariantach i od różnych ryzyk np.:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem od rabunku w transporcie
 • dewastacja
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • ubezpieczenie elektroniki
 • ubezpieczenie mienia poza lokalizacją
 • zniszczenie środków obrotowych wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury
 • ubezpieczenie utraty płynności finansowej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące zgon ubezpieczonego i stały uszczerbek na zdrowiu
 • assistance, czyli organizację pomocy w przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku w firmie. W ramach assistance możesz uzyskac m. in.: pomoc techniczną w biurze, pomoc medyczną, usługi informacyjne
 • OC kontraktowe i deliktowe

Więcej informacji na ten temat OC zawodu znajdziesz w zakładce "OC zawodu"

 

Zapraszamy do kontaktu

Newsletter
podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach